Microsoft Lumia 950 XL - Відтворення відео

background image

Відтворення відео
Майте поруч із собою улюблені мультимедійні дані під час пересування — переглядайте

відео незалежно від місця перебування.
1. Торкніться Фільми й телепрограми > > Відео.

2. Торкніться відео, яке бажаєте відтворити.
Призупинення чи відновлення відтворення

Торкніться або .
Перемотування вперед або назад

Перетягніть повзунок вліво або вправо.
Перегляд відео у повноекранному режимі

Торкніться . Якщо роздільна здатність відео відрізняється від роздільної здатності

екрана телефону, воно обрізається до розмірів екрана.
Приховання панелі навігації під час відтворення

Якщо на телефоні можливо приховати панель навігації, щоб приховати її і зробити відео

ширшим, торкніться . Щоб знову відобразити панель навігації, торкніться .

Приховання панелі навігації підтримується не всіма телефонами. Інформацію щодо

доступності див. за адресою www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
Відображення відео по колу

Торкніться .
Перегляд інших відео

Ви також можете купувати або орендувати фільми та телевізійні програми

безпосередньо з телефону. Торкніться Магазин > Фільми й телепрограми та

знайдіть бажане відео.

© 2016 Microsoft Mobile. Всі права захищені.

108

background image

Орендоване відео можна переглядати лише протягом наданого періоду перегляду.