Microsoft Lumia 950 XL - Клавіші «Назад», «Пуск» і «Пошук»

background image

Клавіші «Назад», «Пуск» і «Пошук»

Клавіші «Назад», «Пуск» і «Пошук» допомагають переміщуватись між різними вікнами у

телефоні.

• Щоб переглянути відкриті програми, торкніться клавіші «Назад» і утримуйте її. Щоб

переключитися на іншу програму, торкніться потрібної програми. Щоб закрити

програму, торкніться у правому верхньому куті.

• Щоб повернутися до попереднього екрана, торкніться клавіші «Назад» і утримуйте

її. Телефон запам’ятовує всі програми та веб-сайти, які Ви відвідали з моменту

останнього блокування екрана.

• Щоб повернутися до початкового екрана, торкніться клавіші «Пуск» . Запущена

програма залишається відкритою у фоновому режимі.

• Якщо у Вашого телефону великий екран, щоб перемістити центр дій ближче до

великого пальця руки, торкніться клавіші «Пуск» і утримуйте її. Екран автоматично

повертається до звичайного режиму перегляду.

• Щоб виконати пошук в Інтернеті або знайти елементи в телефоні, торкніться клавіші

«Пошук» .

• Якщо в телефоні встановлено програму Cortana, для керування телефоном за

допомогою голосу торкніться клавіші «Пошук» і утримуйте її, а потім вимовте, що

потрібно зробити. Для змінення настройок програми Cortana або використання

інших функцій Cortana торкніться клавіші «Пошук» .
Програма Cortana доступна не для всіх регіонів і не всіма мовами. Щоб отримати

інформацію про підтримувані регіони й мови, відвідайте веб-сторінку

www.microsoft.com/mobile/support/cortanaregions.

• Щоб увімкнути або вимкнути вібрацію цих клавіш, на початковому екрані протягніть

униз від верхнього краю екрана, торкніться Усі настройки > Доповнення >

Дотик і встановіть для параметра Вібрація при торканні навігаційних клавіш.

значення (увімкнено) або (вимкнено). Змінення настройок вібрації для вхідних

викликів не впливає на вібрацію клавіш.